نمایش نوار ابزار
دسته: در دست انتشار
کتاب “نسخه بدلی”

کتاب “نسخه بدلی”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۴۱ ق٫ظ

این کتاب دومین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ بررسی مقایسه ای سیاست ها و مشوق های جمعیتی در غرب و ایران توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

کتاب “قتل عام خاموش”

کتاب “قتل عام خاموش”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۳۸ ق٫ظ

این کتاب اولین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ تاریخچه مدیریت جمعیت در ایران و جهان و بازخوانی طرح های نظام سلطه برای کاهش جمعیت جهان، کشورهای اسلامی و ایران توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت…