نمایش نوار ابزار
دسته: در دست انتشار
کتاب “من و جمعیت”

کتاب “من و جمعیت”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۴۶ ق٫ظ

این کتاب ششمین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ جمعیت در کلام مقم معظم رهبری(مدظله)  توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

کتاب “من قاتل نیستم”

کتاب “من قاتل نیستم”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۴۵ ق٫ظ

این کتاب پنجمین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ جمعیت از منظر شریعت توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

کتاب “برکات کثرت”

کتاب “برکات کثرت”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۴۴ ق٫ظ

این کتاب چهارمین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ بررسی رابطه متقابل جمعیت، اقتصاد و امنیت توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

کتاب “پایان پویایی”

کتاب “پایان پویایی”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۴۲ ق٫ظ

این کتاب سومین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ بررسی علل کاهش نرخ رشد جمعیت ایران، پیامدها و راهکارها توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.