نمایش نوار ابزار
دسته: در دست انتشار
کتاب “خیزش نو”

کتاب “خیزش نو”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۵۳ ق٫ظ

این کتاب دهمین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ مروی بر کارویژه جمعیتی نهادهای رسمی کشور توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

کتاب “بی همه کس”

کتاب “بی همه کس”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۵۱ ق٫ظ

این کتاب نهمین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ بررسی پیامدهای پدیده تک فرزندی توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

کتاب “کابوس سالمندی”

کتاب “کابوس سالمندی”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۴۹ ق٫ظ

این کتاب هشتمین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ بررسی پیامدهای پدیده سالمندی جمعیت توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

کتاب “یک نان آور بیشتر”

کتاب “یک نان آور بیشتر”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ :: ساعت ۱۱:۴۸ ق٫ظ

این کتاب هفتمین مجلد از مجموعه ده جلدی "جنگ جهانی جمعیت" است که با موضوع؛ پاسخ به سوالا و شبهات جمعیتی توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.