نمایش نوار ابزار

کتاب “کابوس سالمندی”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵

این کتاب هشتمین مجلد از مجموعه ده جلدی “جنگ جهانی جمعیت” است که با موضوع؛ بررسی پیامدهای پدیده سالمندی جمعیت توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

دیدگاه ها