نمایش نوار ابزار

کتاب “خیزش نو”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵

این کتاب دهمین مجلد از مجموعه ده جلدی “جنگ جهانی جمعیت” است که با موضوع؛ مروی بر کارویژه جمعیتی نهادهای رسمی کشور توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

دیدگاه ها