نمایش نوار ابزار

کتاب “بی همه کس”

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵

این کتاب نهمین مجلد از مجموعه ده جلدی “جنگ جهانی جمعیت” است که با موضوع؛ بررسی پیامدهای پدیده تک فرزندی توسط استاد صالح قاسمی نگاشته شده است و هم اینک در دست انتشار است که به زودی به بازار نشر و علاقمندان حوزه جمعیت عرضه خواهد شد.

دیدگاه ها