نمایش نوار ابزار

ثبت آخرین رکورد در روند کاهش تولدها در ایران

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹

ثبت آخرین رکورد در روند کاهش تولدها در ایران

 

در آستانه سی‎ام اردیبهشت، پنجمین سالگرد روز ملی جمعیت، پنجمین سال سکوت تامل برانگیز نهادهای مسئول، پنجمین سال معطل ماندن سیاست‎های کلی جمعیت، پنجمین سال بی‎پاسخ ماندن نامه مقام معظم رهبری(مدظله)، پنجمین سال هشدارهای ناشنیده کارشناسان جمعیت و در سایه بزرگنمایی تاثیر تحریم های آمریکایی برای پوشاندن بی تدبیری مسئولین و طرح تئوری اخراج برادران مسلمان افغان، پدیده ای بسیار مهم و نگران کننده دیده و شنیده نشد. ایران در سال ۱۳۹۷ رکورد جدیدی در سقوط یکی دیگر از شاخص‎های جمعیت شناختی خود را ثبت کرد. تعداد تولدهای کل کشور فقط طی یک سال و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ بیش از یکصد و بیست هزار تولد کاهش یافت. بعبارت دیگر با استمرار نرخ منفی موالید کل کشور، تنها طی یک سال قریب به ۵/۸ درصد دیگر از کل تعداد تولدهای کشور را از دست داده ایم.

منطبق بر داده های مقایسه‎ای تعداد تولدها در سال‎های اخیر، شیب تند کاهش نرخ موالید در کشور سالهاست که آغاز شده است و این روند کاهشی طی سالیان آتی نیز همچنان تداوم خواهد داشت و در نتیجه منجر به کاهش بیشتر نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت خواهد شد.

همچنین بر اساس آمارهای جمعیتی، تعداد تولدهای کل کشور در سال ۱۳۹۴ یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تولد بود که این میزان در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار تولد و در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار تنزل پیدا کرد و نهایتا در سال ۱۳۹۷ با بیش از یکصد و بیست هزار تولد کاهش، به عدد تامل برانگیز یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار تولد رسید.

 

روند تغییرات میزان موالید در ایران

تعداد کل تولدها سال
۱.۵۷۰.۲۱۹ ۱۳۹۴
۱.۵۲۸.۰۵۳ ۱۳۹۵
۱.۴۸۷.۹۰۸ ۱۳۹۶
۱.۳۶۶.۵۰۹ ۱۳۹۷

www.cfssp.ir

 

با ملاحظه تجارب سالهای گذشته و با توجه به رویکرد نهادهای مسئول و منظومه فکری مسولان ذیربط که همچنان به دنبال اجرای غیرعلنی پروژه کنترل جمعیت ایران هستند، امید بستن به تغییر در سیر تحولات کنونی جمعیت کشور امیدی واهی به نظر می رسد، جز اینکه مردم فهیم و نخبگان دانشگاهی و حوزوی دلباخته کشور عزیزمان ایران اسلامی، با بکارگیری همه ظرفیت های موجود خود به تبیین و در نهایت تغییر شرایط نگران کننده کنونی جمعیت کشور اقدام نمایند.

در پنجمین سالگرد روز ملی جمعیت، آیا وقت آن نرسیده که روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص به وظایف مصرح قانونی خویش عمل کنند و گزارش عملکرد خود در اجرای سیاست‎های کلی جمعیت را به مردم و رسانه‎ها ارائه کنند.

آیا وقت آن نرسیده که رسانه ملی جریان یک سویه ترویج بی فرزندی و کم فرزندی را متوقف نموده و با اصالت بخشیدن به نهاد خانواده ارتقای الگوی کنونی فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد.

آیا وقت آن نرسیده که مجلس شورای اسلامی پنج سال تعلل در تصویب طرح جامع جمعیت و خانواده را به پایان رسانده و با عبرت گرفتن و دقت در تجربیات جهانی در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری اقدام موثری انجام دهد.

آیا وقت آن نرسیده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تدوین و اجرای قاطع اسنادی همچون سند مدیریت سقط، سند مدیریت سزارین، سند مدیریت لوازم پیشگیری از بارداری و بازآموزی شبکه بهداشت و درمان کشور و ……. خبط بزرگ اجرای بی‎رویه و بیست و پنج ساله پروژه کنترل جمعیت ایران را جبران نماید.

دیدگاه ها